Jednak dotychczasowe doświadczenia użytkowników takich instalacji

zestawy fotowoltaiczne poznańZanieczyszczenie powietrza staje się jednym z większych problemów dużych aglomeracji miejskich.
W polskich realiach problem zanieczyszczenia utożsamiany jest jednoznacznie z ogromnym zużyciem węgla w gospodarce i gospodarstwach domowych.
Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem węgla jest coraz mniej efektywna ekonomicznizestawy fotowoltaiczne poznań .