dofinansowane panele słoneczne

Fotowoltaika w internetowej encyklopedii

dofinansowane panele słoneczne
Fotowoltaika (PV) – dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystani.