Nawadnianie w serwisie Portal Informacyjny

Codzienne publikacje, wybrane branże

Rejestr wpisów Wpisy Spis opracowań


Nawadnianie przydomowych ogrodów

Nawadnianie przydomowych ogrodów

nawadnianie ogrodu Sztywna informacja; Ogród angielskiPark angielski miał charakter nastrojowo-sentymentalny z elementami architektury sztucznie nawiązującej do przeszłości, np. sztuczne ruiny, obeliski, świątynie (folly), naśladujące gotyckie lub antycz
Rejestr wpisów Wpisy Spis opracowań