O e-commerce w skrócie

ersonelu, skrócenie kanałów dystrybucji (uproszczenie obiegu dokumentacji), zwiększenie prostoty kontaktu z klientami, całkowita lub częściowa rezygnacja

O e-commerce w skrócie sklepy prestashop

Wikipedia i e-commerce

Korzyści wynikające ze stosowania e-commerce jest wiele, najważniejsze z nich to:

oszczędność kosztów funkcjonowania i wyposażania biur, zmniejszenie liczby personelu, skrócenie kanałów dystrybucji (uproszczenie obiegu dokumentacji), zwiększenie prostoty kontaktu z klientami, całkowita lub częściowa rezygnacja