bhp szkolenia

Przepisy związane z BHP

Zarówno pracownik, jak i pracodawca posiadają wobec siebie różne zobowiązania, z których muszą się wywiązać.

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom odpowiedniego szkolenia BHP oraz właściwych warunków pracy.

Każde przedsiębiorstwo, zakład pracy oraz wszelkiego rodzaju instytucje musbhp szkolenia .

Widok do druku:

bhp szkolenia