Czy potrzebujesz terapii grupowej?O terapii grupowej- psycholodzy

ie terapii Gestalt zakłada, że każdy człowiek jest wyjątkowy, a jego doświadczenia są niepowtarzalne. Ze wzgl

Czy potrzebujesz terapii grupowej?O terapii grupowej- psycholodzy warsztaty rozwoju osobistego kraków

Jaka jest metoda stosowana w terapii Gestalt

Psychoterapia Gestalt, wywodząca się z nurtu terapii humanistycznych, wyznaje indywidualne podejście do pacjenta. Podejście terapii Gestalt zakłada, że każdy człowiek jest wyjątkowy, a jego doświadczenia są niepowtarzalne. Ze wzgl