Outsourcing bhp

Istotna rola szkoleń BHP

Posiadanie ważnego okresowego szkolenia BHP jest obowiązkowe dla pracowników oraz pracodawców, co wynika z przepisów prawnych znajdujących się w Kodeksie pracy.

Do zadań pracodawcy należy zapewnianie swoim pracownikom właściwych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Posiadanie ważnego szkolenia BHP jest istotne nie tylko ze względu na obowiązek prawny, ale także ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Kurs BHP prowadzony prOutsourcing bhp .

Widok do druku:

Outsourcing bhp