prawnik gdańsk

Podział nauk prawnych

Prawo jest bardzo obszerną dziedziną, z tego powodu można też wymienić wiele nauk prawnych.

Nauki prawne można podzielić na trzy główne działy, którymi są kolejno dogmatyka prawa, ogólne nauki o prawie oraz nauki historczynoprawne.

Dogmatyka prawa, inaczej określana jako nauki szczegółowe o prawie, zajmuje się opisem, systematyzacją i wykładnią prawa obowiązującego.
W ramach dogmatyki prawa wyróżnia się dyscypliny, kprawnik gdańsk .

Widok do druku:

prawnik gdańsk